Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

Поради авария в парната инсталация на училището причинена от токов удар, на 30.11.2017 г. учебните занятия за първа смяна ще започнат в 10,00 часа и ще бъдат с продължителност 20 минути (седмият час приключва в 13,20 ч.).

Учениците, чиито родители нямат възможност да им осигурят надзор до 10,00 часа, ще бъдат настанени в стаи 15 и 16 от 8,00 до 10,00 часа, където ще има ел. отопление.

Учебните часове за учениците от втора смяна започват от 13,30 часа.

Ден на Християнското семейство в училище

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” 13-17 ноември 2017 г. в ОУ „Христо Ботев“

Кодове за достъп до електронните учебници

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА

Проект  „Лятно училище за лични и  социални умения“