Седмично разписание – I-VII клас, втори срок 2017/2018 уч. година

ПЪРВА СМЯНА
НАЧАЛЕН ЕТАП
Iа клас ИЗТЕГЛИ
Iб клас ИЗТЕГЛИ
Iв клас ИЗТЕГЛИ
IIа клас ИЗТЕГЛИ
IIб клас ИЗТЕГЛИ
   
 ВТОРА СМЯНА
НАЧАЛЕН ЕТАП
IIIа клас ИЗТЕГЛИ
IIIб клас ИЗТЕГЛИ
IVа клас ИЗТЕГЛИ
IVб клас ИЗТЕГЛИ
IVв клас ИЗТЕГЛИ
ПЪРВА СМЯНА
  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Vа клас ИЗТЕГЛИ
Vб клас ИЗТЕГЛИ
Vв клас ИЗТЕГЛИ
VIа клас ИЗТЕГЛИ
VIб клас ИЗТЕГЛИ
VIIа клас ИЗТЕГЛИ
VIIб клас ИЗТЕГЛИ