Седмично разписание – I-VII клас, втори срок 2017/2018 уч. година

ПЪРВА СМЯНА
  ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Vа клас ИЗТЕГЛИ
Vб клас ИЗТЕГЛИ
Vв клас ИЗТЕГЛИ
VIа клас ИЗТЕГЛИ
VIб клас ИЗТЕГЛИ
VIIа клас ИЗТЕГЛИ
VIIб клас ИЗТЕГЛИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП
Iа клас ИЗТЕГЛИ
Iб клас ИЗТЕГЛИ
Iв клас ИЗТЕГЛИ
IIа клас ИЗТЕГЛИ
IIб клас ИЗТЕГЛИ
   
НАЧАЛЕН ЕТАП
IIIа клас ИЗТЕГЛИ
IIIб клас ИЗТЕГЛИ
IVа клас ИЗТЕГЛИ
IVб клас ИЗТЕГЛИ
IVв клас ИЗТЕГЛИ