Седмично разписание – I-VII клас, втори срок 2017/2018 уч. година

ПЪРВА СМЯНА
НАЧАЛЕН ЕТАП   ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Iа клас ИЗТЕГЛИ   Vа клас ИЗТЕГЛИ
Iб клас ИЗТЕГЛИ   Vб клас ИЗТЕГЛИ
Iв клас ИЗТЕГЛИ   Vв клас ИЗТЕГЛИ
IIа клас ИЗТЕГЛИ   VIа клас ИЗТЕГЛИ
IIб клас ИЗТЕГЛИ   VIб клас ИЗТЕГЛИ
      VIIа клас ИЗТЕГЛИ
      VIIб клас ИЗТЕГЛИ
ВТОРА СМЯНА
НАЧАЛЕН ЕТАП
IIIа клас ИЗТЕГЛИ
IIIб клас ИЗТЕГЛИ
IVа клас ИЗТЕГЛИ
IVб клас ИЗТЕГЛИ
IVв клас ИЗТЕГЛИ