Седмично разписание – I-VII клас, първи срок 2018/2019 учебна година

ПЪРВА СМЯНА
I клас ИЗТЕГЛИ
III клас
V клас
VI клас

 

ВТОРА СМЯНА
II клас ИЗТЕГЛИ
IV клас
VII клас