Бюджет

 

ОУ „Христо Ботев“–Варна – Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.  ИЗТЕГЛИ
Бюджет 2021 г.
ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“–Варна – Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г. 
ОУ„Христо Ботев“–Варна–Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.03.2021 г.
ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ОУ „Христо Ботев“–Варна – Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 
ОУ„Христо Ботев“–Варна–Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ОУ „Христо Ботев“–Варна – Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

ОУ„Христо Ботев“–Варна–Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.09.2020 г.

ИЗТЕГЛИ

 

ИЗТЕГЛИ 

ОУ „Христо Ботев“–Варна – Доклад за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
ОУ„Христо Ботев“–Варна–Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
ИЗТЕГЛИ

 

ИЗТЕГЛИ

ОУ „Христо Ботев“–Варна –Бюджет за 2020 г.

ОУ„Христо Ботев“–Варна–Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ОУ„Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

ИЗТЕГЛИ

 

ИЗТЕГЛИ

ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. ИЗТЕГЛИ
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2018 г. – 30.09.2018 г. ИЗТЕГЛИ
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна –Бюджет за 2018 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет за касово изпълнение на бюджета 01.01.2018 г. – 31.03.2018 г. ИЗТЕГЛИ
ОУ „Христо Ботев“-Варна – Годишен финансов отчет – 2017 г. ИЗТЕГЛИ
Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“-Варна – 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 31.03.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 31.12.2016 г.

ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 30.09.2016 г.

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

Отчет други международни програми ОУ „Христо Ботев“-Варна към 30.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване  за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., както и отчет за средства по други международни програми  към 30.06.2016 г. на ОУ „Христо Ботев“ Варна ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“-Варна – Бюджет 2016 г. ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 31.12.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 30.09.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 30.09.2015 г. –  структурни фондове ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 30.09.2015 г. – справки ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 30.06.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“-Варна – Отчет към 31.03.2015 г. ИЗТЕГЛИ