Бюджет

Дoклад за бюджета на ОУ „Христо Ботев“ Варна – 01.01.2017 – 30.09.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“ Варна – Отчет към 31.03.2017 г.

ОУ „Христо Ботев“ Варна – Отчет към 31.12.2016 г.

ОУ „Христо Ботев“ Варна – Отчет към 30.09.2016 г.

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

Отчет други международни програми ОУ „Христо Ботев“ Варна към 30.09.2016 г. ИЗТЕГЛИ
Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване  за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., както и отчет за средства по други международни програми  към 30.06.2016 г. на ОУ „Христо Ботев“ Варна ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“ – Бюджет 2016 г. ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“ – Отчет към 31.12.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“ – Отчет към 30.09.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“ – Отчет към 30.09.2015 г. –

 структурни фондове

ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“ – Отчет към 30.09.2015 г. – справки ИЗТЕГЛИ
 OУ „Христо Ботев“ – Отчет към 30.06.2015 г. ИЗТЕГЛИ
 ОУ „Христо Ботев“ – Отчет към 31.03.2015 г. ИЗТЕГЛИ