ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ!

Поради ниските температури през изминалата седмица се получи лека пукнатина в мазилката на тавана във фоайето на втория етаж на училището. По предписания от надлежните институции, мазилката бе отстранена механично от специалисти. Мястото е обезопасено! Към настоящия момент текат процедури за отстраняване на проблема.

Ръководството на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

Зимен кръг на международния турнир „Математика без граници“ ще се проведе в  ОУ „Христо Ботев“-Варна  на  31 януари 2019 г. от 12:30 ч., стаи № 15 и 16.

Заемането на състезателните места е на  31 януари до 12:20 ч.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО

Продажбата на купони за всяка следваща седмица ще се извършва в дните четвъртък и петък от 7:00 ч. до 8:00 ч.


Уважаеми родители,

за всички деца, за които са предоставени следните документи:

  • удостоверение за задължително училищно образование
  • копие от удостоверение за раждане
  • заявление за записване в първи клас

са записани в първи клас в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна.

Списъците по паралелки на бъдещите първокласници ще бъдат публикувани в сайта на училището на 30.08.2018 г., а родителската среща ще се състои на 04.09.2018 г. от 18,00 ч.

Всички ученици, за които са предоставени следните документи:

  • удостоверение за преместване
  • копие от удостоверение за раждане
  • заявление за записване

са записани в съответния клас в ОУ „Христо Ботев“ “, гр. Варна.

Окончателните списъци по паралелки ще бъдат публикувани в сайта на училището на 03.09.2018 г.

Родителската среща за бъдещите петокласници ще се състои на 05.09.2018 г. от 18,00 ч.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

Седмично разписание – I-VII клас

Седмично разписание – учители

 

Резултати от есенния кръг на състезание „Математика без граници“