ВАЖНОСЪОБЩЕНИЕ 

          На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

          На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
  2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
  3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


СЪОБЩЕНИЕ

На 04 ноември 2019 година от 09:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Христо Ботев“ град Варна ще се проведат занимания по интереси и по проект „Подкрепа за успех“ с учениците от I до VII клас.


 

 

 

  Уважаеми родители и ученици,

На 23.04.2019 г. от 15.00 ч. д0 18.оо ч. в зала „Одесос“ на хотел „Черно море“, гр. Варна ще се проведе първия УЪРКШОП „Работилница за иновации на началника на РУО-Варна“.

В зала „Одесос“ ще бъдат разположени 14 павилиона, в които: началникът на РУО-Варна ще провежда разговори с родители, ученици и други лица по вълнуващи ги проблеми свързани с обучението, възпитанието и образованието; експерти ще консултират ученици и родители по теми от тяхната компетентност; ученици от училища от Област Варна ще представят постигнатото в процеса на обучение и образование в училище.

Вижте повече подробности ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

На 20 април 2019 г. в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна ще се проведе поредното издание на Великденско математическо състезание за ученици от I до XII клас.

Начало на състезанието: За I и II клас – 08.30 часа; III-XII клас – 11.00 часа.

Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна, I етаж, стая 109 от 10.04. до 18.04.2019 г. със следното работно време:

в делнични дни от 08.30 до 10.30 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Заповед РД-09-655/27.03.2019 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за пролетната ваканция през учебната 2018/2019 г.


Заповед РД-09-318/05.03.2019. г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за рестриктивен достъп до училищната сграда и учебния режим през учебната 2018/2019 г.


Седмично разписание I-VII клас, втори срок 2018/2019 учебна година


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО

Продажбата на купони за всяка следваща седмица ще се извършва в дните четвъртък и петък от 7:00 ч. до 8:00 ч.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

Седмично разписание – I-VII клас

Седмично разписание – учителиграфик родителски срещи