ВАЖНО

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

Уважаеми родители,
Моля осигурявайте питейна вода на децата си, поради продължаващите ремонтни дейности в район Аспарухово.
Разчитаме на Вашето съдействие.

Ръководството

 

Седмично разписание – I-VII клас

Седмично разписание – учители

 

Вторият учебен  срок  започва  на  7 февруари, като учениците от I, II, V, VI и VII клас и ЦДО III, IV клас са първа смяна. 

Учениците от III, IV клас  и ЦДО  I, II, V клас са втора смяна.

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира регистрация за състезание „Математика без граници“

Всички ученици на ОУ „Христо Ботев“ от I до VII клас, желаещи да участват в зимния кръг на състезание „Математика без граници“ през януари 2018 г., ще могат да заявят това в срок от 05.01.2018 г. до 25.01.2018 г.

Насочваме вниманието към спазване на сроковете!

Подробна информация относно организацията може да бъде получена от класните ръководители.

Резултати от есенния кръг на състезание „Математика без граници“