ВАЖНО

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,ЧИЙТО ДЕЦА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

→ СПИСЪК НА УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


Ред за отпускане и изплащане на еднократна помощ  за ученици
записани в VIII клас на държавно или общинско училище

Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв., съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ  за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година. 

Родителите подават в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене:

 • Служебна бележка издадена от училището, в което е записан ученикът в осми клас за учебната 2020/ 2021 година;
 • Документ, удостоверяващ размера на доходите на семейството 12 месеца назад.

 Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната ОУ „Христо Ботев“ предоставя възможност за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на деца и ученици, учители и родители. При необходимост може да се свържете с педагогическия съветник Ана Атанасова на телефон 0878/930-253 и училищния психолог Ирина Добрева на телефон 0988/810-922, достъпни от 09.00 часа до 17.30 часа в рамките на работната седмица.
Уважаеми родители,

Каним Ви да изразите мнението си относно прилаганото дистанционно обучение и произтичащото от това ново взаимодействие между учители, ученици и родители.
За достигане на по–голяма ефективност на онлайн обучението и на  общуването ни, Ви молим да изразите свободно и искрено мнението си, като имате предвид, че анонимността Ви е гарантирана. Въпросникът за родители ще намерите в електронния дневник „Школо“.

Благодарим Ви за времето, което ще отделите! Бъдете здрави!

За контакти: тел. 0878/930-256
e-mail: hr.botev1927@abv.bgУважаеми ученици и родители,

В условията на създадената извънредна ситуация и социална изолация ОУ „Христо Ботев“ Ви предоставя възможност за оказване на психологична подкрепа от екипа на училището: педагогическия съветник и училищния психолог. За целта при необходимост може да изпращате Вашите запитвания на педагогическия съветник Ана Атанасова на e-mail anastefanov@abv.bg  и на училищния психолог Ирина Добрева на  е-mail: dobreva_irina@abv.bg, като посочите име на ученика, клас и телефон за обратна връзка.

 


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13 ч. – 15 ч.; 0882 567 038Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10 ч. –  12 ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;  0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор
·        всеки понеделник и четвъртък от 9.00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

От 16.03.2020г. (понедлник) комуникацията с учениците, учителите и родителите ще се осъществява по електронен път. За целта ръководството на училището напомня, че учениците и родителите могат да влизат чрез потребителско име/e-mail и парола и посочване на класа и паралелката на ученика в shkolo.bg. Има раздел „Съобщения“, там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и други. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет, съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Надявам се, че всички ще подходят с отговорност и самодисциплина, за да не прекъсваме учебния процес и да опазим здравето и живота на всички.

Уважаеми родители,

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ – 4
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Да бъдем заедно, защото децата са първата ни грижа и най-голямата наша споделена отговорност!

Бъдете здрави!

 

 

 


 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОТ 10 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ С УСТАНОВЕНИТЕ СМЕНИ.


 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

          На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

          На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
 2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
 3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


СЪОБЩЕНИЕ

На 04 ноември 2019 година от 09:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Христо Ботев“ град Варна ще се проведат занимания по интереси и по проект „Подкрепа за успех“ с учениците от I до VII клас.


 

 

 

  Уважаеми родители и ученици,

На 23.04.2019 г. от 15.00 ч. д0 18.оо ч. в зала „Одесос“ на хотел „Черно море“, гр. Варна ще се проведе първия УЪРКШОП „Работилница за иновации на началника на РУО-Варна“.

В зала „Одесос“ ще бъдат разположени 14 павилиона, в които: началникът на РУО-Варна ще провежда разговори с родители, ученици и други лица по вълнуващи ги проблеми свързани с обучението, възпитанието и образованието; експерти ще консултират ученици и родители по теми от тяхната компетентност; ученици от училища от Област Варна ще представят постигнатото в процеса на обучение и образование в училище.

Вижте повече подробности ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

На 20 април 2019 г. в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна ще се проведе поредното издание на Великденско математическо състезание за ученици от I до XII клас.

Начало на състезанието: За I и II клас – 08.30 часа; III-XII клас – 11.00 часа.

Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна, I етаж, стая 109 от 10.04. до 18.04.2019 г. със следното работно време:

в делнични дни от 08.30 до 10.30 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Заповед РД-09-655/27.03.2019 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за пролетната ваканция през учебната 2018/2019 г.


Заповед РД-09-318/05.03.2019. г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за рестриктивен достъп до училищната сграда и учебния режим през учебната 2018/2019 г.


Седмично разписание I-VII клас, втори срок 2018/2019 учебна година


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО

Продажбата на купони за всяка следваща седмица ще се извършва в дните четвъртък и петък от 7:00 ч. до 8:00 ч.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

Седмично разписание – I-VII клас

Седмично разписание – учителиграфик родителски срещи