График за организация на учебния ден за учебната 2019/2020 година

 

График за организацията на учебния ден за I срок на учебната 2019/2020 г.

График за организацията на учебния ден за II срок на учебната 2019/2020 г.