Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I , II , III , IV , V , VI и VII клас в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна, за учебната 2020/2021 година

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I , II , III , IV , V , VI и VII клас в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна, за учебната 2020/2021 година