Достъп до обществена информация

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

•Заявление за достъп до обществена информация
•Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация
•Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация