Занимания по интереси

График за провеждане на занимания по интереси за учебната 2020/2021 г., считано от 12.04.2021 г. до 30.06.2021 г.

•График за провеждане на занимания по интереси за учебната 2020/2021 г., считано от 17.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

•График за провеждане на занимания по интереси за учебната 2019/2020 г., считано от 03.06.2020 г. до 24.07.2020 г.

•График за провеждане на занимания  по интереси за  учебната 2019/2020 г., считано от 04.11.2019 г.