За вас родители и ученици

ГОДИШЕН ПЛАН НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ИЗТЕГЛИ
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО  ИЗТЕГЛИ
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” гр. ВАРНА 2016 г ИЗТЕГЛИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ИЗТЕГЛИ
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ИЗТЕГЛИ
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”  гр. ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 г. ИЗТЕГЛИ
ПРАВИЛНИК ЗА  УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ХРИСТО  БОТЕВ“ – ВАРНА ЗА  УЧЕБНАТА   2016/2017   ГОДИНА ИЗТЕГЛИ
СПОРТЕН КАЛЕНДАР
ИЗТЕГЛИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ
ИЗТЕГЛИ
УЧЕБЕН ПЛАН
ИЗТЕГЛИ