Медиите за нас

Варненски ученици участваха в сесия на Младежки воден парламент

 

http://www.chernomore.bg/obshtestvo/2019-11-13/varnenski-uchenitsi-uchastvaha-v-sesiya-na-mladezhki-voden-parlament?fbclid=IwAR3MPy7WqLiZSILBkej0t2uXr7XynYKBALsRM1jFXma8TZugZS4ZwRfhjak

 

 


Ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Варна отбелязаха Международния ден на Черно море

 

http://www.moreto.net/novini.php?n=407580&p=1

https://varnautre.bg/2019/10/31/131984/%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%be%d1%83-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0-%d0%b4%d0%b5

 


Учители от ОУ „Христо Ботев“ – Варна гостуват на колеги от Панагюрище

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“ на 14,15 и 16.10.2019г., директорът Виктория Шереметова и осем педагози от ОУ „Христо Ботев“- град Варна гостуваха на Основно училище „Проф. Марин Дринов“ – гр. Панагюрище.  Целта на визитата бе популяризиране и мултиплициране на добри иновации.
Програмата дава възможност за обмен на идеи чрез посещение на място на учители в партниращо училище.
По време на гостуването се представи опита на учителите в иновативно училище, провеждане на мултидисциплинарни уроци и иновативните практики.

Гостуващите преподаватели взеха участие в патронния празник на училището – домакин.

http://dnesplus.bg/News.aspx?n=905568


ОУ „Христо Ботев“ – Варна отбеляза Международния ден на Земята с интегриран урок

На 22 април отбелязахме Международния ден на Земята с интегриран урок на тема „Природата сред нас и ние сред природата”. Нашата открита педагогическа практика е свързана със STEM обучение (природни науки, математика, информационни технологии). 

https://www.moreto.net/


ОУ „Христо Ботев“-Варна ще отбележи

Световния ден на Земята

На 22 април ученици от VI-ти клас от Еко училище ОУ “Христо Ботев“ ще представят пред съучениците си от IV клас урок на тема „Опрашване на растенията“.  https://www.moreto.net/novini.php?n=395411