Медиите за нас

Децата на ОУ „Христо Ботев“ във Варна казаха своето „Не на тормоза в училище“


Слонска паста за зъби и вулкан изригнаха във варненско училище


ЧЕСТВАНЕ 172 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ


ОУ „Христо Ботев“ стана победител в състезанията „Бързи и сръчни“ за първи клас


Трима пожарникари от Втора районна служба Пожарна безопасност в Аспарухово показаха на малчуганите от ОУ „Христо Ботев“ частица от работата си.


Варненски ученици участваха в сесия на
младежки воден парламент


Ученици от ОУ „Христо Ботев“ – Варна отбелязаха Международния ден на Черно море

 


Учители от ОУ „Христо Ботев“ – Варна гостуват на колеги от Панагюрище

 

Във връзка с изпълнение на Национална програма „Иновации в действие“ на 14,15 и 16.10.2019г., директорът Виктория Шереметова и осем педагози от ОУ „Христо Ботев“- град Варна гостуваха на Основно училище „Проф. Марин Дринов“ – гр. Панагюрище.  Целта на визитата бе популяризиране и мултиплициране на добри иновации.
Програмата дава възможност за обмен на идеи чрез посещение на място на учители в партниращо училище.
По време на гостуването се представи опита на учителите в иновативно училище, провеждане на мултидисциплинарни уроци и иновативните практики.

Гостуващите преподаватели взеха участие в патронния празник на училището – домакин.

http://dnesplus.bg/News.aspx?n=905568


ОУ „Христо Ботев“ – Варна отбеляза Международния ден на Земята с интегриран урок

На 22 април отбелязахме Международния ден на Земята с интегриран урок на тема „Природата сред нас и ние сред природата”. Нашата открита педагогическа практика е свързана със STEM обучение (природни науки, математика, информационни технологии). 

https://www.moreto.net/


ОУ „Христо Ботев“-Варна ще отбележи

Световния ден на Земята

На 22 април ученици от VI-ти клас от Еко училище ОУ “Христо Ботев“ ще представят пред съучениците си от IV клас урок на тема „Опрашване на растенията“.  https://www.moreto.net/novini.php?n=395411