Медиите за нас

ОУ „Христо Ботев“ – Варна отбеляза Международния ден на Земята с интегриран урок

На 22 април отбелязахме Международния ден на Земята с интегриран урок на тема „Природата сред нас и ние сред природата”. Нашата открита педагогическа практика е свързана със STEM обучение (природни науки, математика, информационни технологии). 

https://www.moreto.net/


ОУ „Христо Ботев“-Варна ще отбележи

Световния ден на Земята

На 22 април ученици от VI-ти клас от Еко училище ОУ “Христо Ботев“ ще представят пред съучениците си от IV клас урок на тема „Опрашване на растенията“.  https://www.moreto.net/novini.php?n=395411