НП „Иновации в действие“

В периода 08.06.2021-11.06.2021г. ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна обмени опит по НП „Иновации в действие“ с иновативното ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Момчиловци, общ. Смолян.
Екипът ни наблюдава уроци от иновативния предмет „Аз и другите“, които развиват емоционални и социални компетентности в начален етап като едни от ключовите умения на 21 век. Друг акцент от програмата беше представянето на метода PERMA в образованието. Чрез него се развива емоционалната интелигентност на учениците. Особен интерес предизвикаха иновативните практики в областта на информационните технологии – програмиране с LEGO, както и виртуалната и добавена реалност в часовете на първи клас.
По време на визитата училищата почерпиха от опита си и се родиха нови идеи за продължаващи практики. Обсъдени бяха иновациите в двете училища, както и възможностите, които те представляват за развитието на компетентностите от STEAM обучението и социално-емоционалното учене.

 

 


В периода 01.06-04.06.2021 г. по НП „Иновации в действие“ ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна посрещна гости от ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дралфа, общ. Търговище.

Като домакин, нашето училище представи открити уроци по иновативния интегративен предмет „# АлгоРитъм“ с ръководители Росица Недева – главен учител, Мария Кулева – старши учител и Борис Георгиев – ръководител ИКТ. „# АлгоРитъм“ обединява знанията от три учебни предмета – природни науки, музика и информационни технологии – разкривайки предимствата на STEAM обучението. Основният подход в интегративния учебен предмет е „учене чрез  правене“ за придобиване на знания и компетентности по интересен и непринуден начин. Предметът дава възможност на учениците да конструират, моделират, диференцират, синтезират, планират и създават нов продукт.

Гостите наблюдаваха открит урок във II „а“ клас „ Математика в ритми“ с ръководители: Върбинка Любчева – старши учител в начален етап и Станислава Смилкова – учител в ГЦОУД, както и работилница „Природоизследователи“ с ръководители Юлия Янакиева – старши учител в начален етап и Венета Христова – учител в ГЦОУД.

Конферирането след всяка иновативна практика даде възможност да се обменят идеи, мисли и опит по внедряване на иновацията и основните дейности по НП „Иновации в действие“.

Визитата съвпадна и с Патронния празник на училището ни – 2 юни. Заедно с нашите гости почетохме паметта на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.