НП „ОТНОВО ЗАЕДНО

НП „Отново заедно“ 2021г. – едно забавно и емоционално лято!

На 27 август завърши шестдневното туристическо пътуване на възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна , финансирано по НП „Отново заедно“.
До гр.Банско пътуваха  двадесет и осем ученици и трима ръководители. В парк  хотел „Мурите“ , в условията на извънучилищна и несемейна среда се реализираха дейности, насочени към интелектуалното, емоционалното и физическото развитие на участниците.

Допълнителните екскурзии до Велинград, Мелник и Роженския манастир, спомогнаха за опознаване на българските културни ценности и история.

Благодарим на МОН и РУО-Варна!