Обществен съвет

Заповед на Директора за определяне на състава на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Протокол от проведено събрание за ситуиране на нов Обществен съвет

∗∗∗

Заповед на Директора  за определяне на длъжностно лице за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за определяна на ред и начин за създаване, устройство и дейност на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за утвърждаване на брой членове на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

 


СЪОБЩЕНИЕ 

              На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

              На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
  2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
  3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


Pokana ОС