Обществен съвет

Протокол 10 от 15.01.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 9 от 27.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 8 от 12.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 7 от 15.10.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 6 от 09.09.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 5 от 15.04.2020 г.  за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 4 от 05.03.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 3 от 27.01.2020 г.за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 2 от 27.01.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Заповед на Директора за определяне на състава на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Протокол 1 от 27.01.2020 г. за проведено събрание за ситуиране на нов Обществен съвет

∗∗∗

Заповед на Директора  за определяне на длъжностно лице за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за определяна на ред и начин за създаване, устройство и дейност на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за утвърждаване на брой членове на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

 


СЪОБЩЕНИЕ 

              На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

              На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
  2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
  3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


Pokana ОС