Прием I клас

 

 

 

 

 

 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!!!

Във връзка с дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна за учебната 2019/2020 година, обявяваме, че в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна няма свободни места за второ класиране.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА за прием в I клас https://school.is-vn.bg/
ПРАВИЛА за прием в I клас ИЗТЕГЛИ
ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година ИЗТЕГЛИ
ПРОЦЕДУРА за отлагане от задължително обучение в първи клас  ИЗТЕГЛИ

Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – прием в I клас тук