Учители

                                                     УЧИТЕЛИ

НАЧАЛЕН ЕТАП
РАЛИЦА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА
ЮЛИЯ ЯНАКИЕВА
ХРИСТО ХРИСТОВ
БЕРНА МЕХМЕДОВА
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА
ИВАЛИНА ДИМИТРОВА
ВЪРБИНКА ЛЮБЧЕВА
МАРИЯ НЕДЕВА
ДОНКА ПЕТКОВА
ЦДО
МАРИЕТА ИЛИЕВА – НЕ
МАРИЕТА НИКОЛАЕВА-НЕ
ЗАРА ФЕТТОВА – НЕ
РОСИЦА ИВАНОВА – НЕ
ГАЛИНА ЛЕФТЕРОВА – НЕ
ГАЛИНА НИКОЛОВА – НЕ
ВЕНЕТА ХРИСТОВА-НЕ
МАРИЯ КОНСУЛОВА- НЕ
МАРИЯ ТОДОРОВА – ПЕ
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ДОРА ДОБРЕВА-БЕЛ
ВЕСКА ОНЦОВА- БЕЛ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА – АЕ
ОЛЕСЯ СТАНЧЕВА- АЕ
ТАНЯ БОЯНОВА – МАТЕМАТИКА, ИТ
ЕЛЗА ЦВЕТАНОВА – МАТЕМАТИКА , ИТ
АНГЕЛИНА ДЕНЧЕВА – МАТЕМАТИКА , ИТ, АЕ
ЕВЕЛИНА СЪБЕВА – МАТЕМАТИКА , ИТ
ИРИНА ПЕТРОВА – ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ЯНКО ЯНКОВ – ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
РОСИЦА НЕДЕВА-ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, ХИМИЯ, ФИЗИКА
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА -БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФВС
СТОЯНКА ДУКОВА – МУЗИКА
МАРИЯ КУЛЕВА – МУЗИКА
МАРИЯНА ОБРЕШКОВА – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ
КРАСЕН ДИМИТРОВ-ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
ТЕОДОРА ТАСАДЖИКОВА-ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
АНА АТАНАСОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
ЕЛФИНА ХРИСТОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА-ПСИХОЛОГ, ЛОГОПЕД