Учители

                                                     УЧИТЕЛИ

НАЧАЛЕН ЕТАП
1. ЮЛИЯ ЯНАКИЕВА
2. ХРИСТО ХРИСТОВ
3. БЕРНА МЕХМЕДОВА
4. ЖИВКА ГЕОРГИЕВА
5. ИВАЛИНА ДИМИТРОВА
6. ВЪРБИНКА ЛЮБЧЕВА
7. МАРИЯ НЕДЕВА
8. КРАСЕН ДИМИТРОВ
9. МАРИЯ КОНСУЛОВА
10. ЕМИЛИЯ ЕВГЕНИЕВА
ЦДО
11. МАРИЕТА ИЛИЕВА – НЕ
12. МИЛЕНА ИВАНОВА – НЕ
13. ЗАРА ФЕТТОВА – НЕ
14. РОСИЦА ИВАНОВА – НЕ
15. ГАЛИНА ЛЕФТЕРОВА – НЕ
16. РОСИЦА КРЪСТЕВА – НЕ
17. РАЛИЦА ВАСИЛЕВА – НЕ
18. МАРИЯ ТОДОРОВА – ПЕ
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
19. ДОРА ДОБРЕВА-БЕЛ
20. ВЕСКА ОНЦОВА- БЕЛ
21. ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА – АЕ
22. ОЛЕСЯ СТАНЧЕВА- АЕ
23. ТАНЯ БОЯНОВА – МАТЕМАТИКА, ИТ
24. ЕЛЗА ЦВЕТАНОВА – МАТЕМАТИКА , ИТ
25. АНГЕЛИНА ДЕНЧЕВА – МАТЕМАТИКА , ИТ, АЕ
26. ЕВЕЛИНА СЪБЕВА – МАТЕМАТИКА , ИТ
27. ЖАНА КАРТАЛОВА – ГЕОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
28. РОСИЦА НЕДЕВА-ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, ХИМИЯ, ФИЗИКА
29. АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕВА -БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФВС
30. СТОЯНКА ДУКОВА – МУЗИКА
31. МАРИЯ КУЛЕВА – МУЗИКА
32. МАРИЯНА ОБРЕШКОВА – ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ
33. АНА АТАНАСОВА – ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
34. ЕЛФИНА ХРИСТОВА – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
35. ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА-ПСИХОЛОГ