Резултати от есенния кръг на състезание „Математика без граници“

На учениците от 2 до 7 клас, взели участие в есенния кръг на „Математика без граници“, бяха раздадени златни, сребърни, бронзови медали и сертификати.

Нашите медалисти:

Мартина-Габриела Емилова Георгиева-IIб клас-сребърен медал;

Станимир Иванов Тодоров-IIIа клас-сребърен медал;

Димитър Димитров Христов-IIб клас-бронзов медал;

Максим Маринов Иванов-IIIа клас-бронзов медал;

Моника Андреева Тодорова-IIIб клас-бронзов медал.

Желаем на всички успешно представяне и на предстоящия зимен кръг!