ТЕКСТ САЙТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,

Поради настъпила авария на парната и електрическата инсталация, Ви информираме за следното седмично разписание на учебните часове за периода 27.03. – 30.03.2018 г., както следва:

ПЪРВА СМЯНА

I-II клас
1 час 9,25 – 9,45 ч.
2 час 9,50 – 10,10 ч.
10,10 – 10,20 ч.

голямо междучасие

3 час 10,20 – 10,40 ч.
4 час 10,45 – 11,05 ч.
5 час 11,10 – 11,30 ч.
6 час 11,35 – 11,55 ч.
   
III-IV клас
1 час  9,00 – 9,20 ч.
2 час  9,25 – 9,45 ч.
3 час  9,50 – 10,10 ч.
10,10 – 10,20 ч.

голямо междучасие

4 час  10,20 – 10,40 ч.
5 час  10,45 – 11,05 ч.
6 час  11,10 – 11,30 ч.

Занятията в ЦДО I-II клас започват веднага след редовните учебни часове в 12,00 ч. и завършват в 14,55 ч.

Занятията в ЦДО III-IV клас започват веднага след редовните учебни часове в 11,35 ч. и завършват в 14,25 ч.

Ще бъдат осигурени следните дежурни групи:

Дежурна група I-II клас – от 8,20 ч. 

Дежурна група III-IV клас – от 7,30 ч.

Дежурна група ЦДО I-IV клас – до 16,30 ч.

ВТОРА СМЯНА

V-VII клас
1 час 13,30 – 13,50 ч.
2 час  13,55 – 14,15 ч.
3 час  14,20 – 14,40 ч.

Голямо междучасие

14,40 – 14,50 ч.

4 час  14,50 – 15,10 ч.
5 час  15,15 – 15,35 ч.
6 час  15,40 – 16,00 ч.

Всички ФУЧ и СИП започват в 13,00 ч.

Занятията в ЦДО-V клас започват в 10,30 ч. и завършват в 12,50 ч.    

Молим Ви да предвиждате по–топли дрехи за децата си.