НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

След заседание на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и ОРЗ е взето решение  от 22.01.2019 г. до 29.01.2019 г.  (включително),  училищата от Област Варна да преустановят учебен процес, поради обявяване на грипна  епидемия.

Допълнителна информация  ще бъде качена на сайта на училището.

ТЕКСТОВЕ САЙТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

Учениците от IVа, Vа и Vв клас задължително да се явят в училище на 30.03.2018 г. в 9,45 ч. в сградата на  ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за участие в изследване на МОН за IV и V клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми  родители, организацията на учебния процес на 29.03.и 30.03.2018 г. ще протече по следният график, съгласно Заповед № РД-09-461/28.03.2018 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна:

I клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 9,00 ч.·  Продължителност на учебния час: 35 мин.
 • Занятията в ЦДО-I клас започват веднага след редовните учебни часове в НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 15,00 ч.

II клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 8,20 ч.
 • Продължителност на учебния час: 35 мин.
 • Занятията в ЦДО-II клас започват веднага след редовните учебни часове в НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 15,00 ч.

III клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: Варненска морска гимназия „Св.Николай Чудотворец“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 13,30 ч.
 • Продължителност на учебния час: 40 мин.
 • Занятията в ЦДО-III клас започват в 10,30 ч. в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 12,30 ч.

Забележка: За II и III клас информация за номерата на стаите, в които ще се проведат учебните часове ще получите на място в посочените училища преди часовете. 

IV клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 9,00 ч.
 • Продължителност на учебния час: 20 мин.
 • Занятията в ЦДО-IV клас се отменят.

V-VII клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 13,30 ч.
 • Продължителност на учебния час: 20 мин.
V-VII клас
1 час 13,30 – 13,50 ч.
2 час  13,55 – 14,15 ч.
3 час  14,20 – 14,40 ч.
Голямо междучасие

14,40 – 14,50 ч.

4 час  14,50 – 15,10 ч.
5 час  15,15 – 15,35 ч.
6 час  15,40 – 16,00 ч.
 • Всички ФУЧ и СИП започват в 13,00 ч.
 • Занятията в ЦДО-V клас се отменят.

Благодарим на всички родители на учениците от ОУ „Христо Ботев“-Варна за проявеното разбиране и търпение!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

На 14 юни 2018 г. от 18 часа в стая 14 ще се проведе обща родителска  среща с родителите на бъдещите първокласници във връзка с предстоящото лятно училище и други организационни въпроси.

СЪОБЩЕНИЕ

Учебните занятия за всички ученици от V до VII клас от 4 до 15 юни ще се провеждат, както следва:

V, VI, VII клас – I смяна;

ЦДО V клас – II смяна.

Честит ден на храбростта и празник на българската армия!

Поклон пред делото, саможертвата, силата, всеотдайността и самочувствието на всички знайни и незнайни воини, бранили Родината ни, териториалната цялост и националния ни суверенитет!

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

Уважаеми родители,
Моля осигурявайте питейна вода на децата си, поради продължаващите ремонтни дейности в район Аспарухово.
Разчитаме на Вашето съдействие.

Ръководството

Вторият учебен  срок  започва  на  7 февруари, като учениците от I, II, V, VI и VII клас и ЦДО III, IV клас са първа смяна. 

Учениците от III, IV клас  и ЦДО  I, II, V клас са втора смяна.

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира регистрация за състезание „Математика без граници“

Всички ученици на ОУ „Христо Ботев“ от I до VII клас, желаещи да участват в зимния кръг на състезание „Математика без граници“ през януари 2018 г., ще могат да заявят това в срок от 05.01.2018 г. до 25.01.2018 г.

Насочваме вниманието към спазване на сроковете!

Подробна информация относно организацията може да бъде получена от класните ръководители.