VII клас

СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна ИЗТЕГЛИ