ЕРАЗЪМ+

http://effectivecommunicationbg.com/

Четене с приятели

„Не на насилието“

Тренинг „Агресията в начална училищна възраст” с ръководител В. Любчева

Обхванаха са учениците от I-IV класове. С децата се разиграха игри, проведоха се беседи, показаха се начини за овладяване на негативните емоции и за трансформиране на деструктивната агресия в градивна. Учениците рисуваха на тема в „Омагьосаното царство”, беседваха върху четивен материал – „Вражеският сладкиш”. Приложи се методът „Асоциативен облак”.

 

 Състезание „Заедно срещу агресията” с  ученици от V-V III класове

Сформираха се  петчленни екипи. Задачите изискваха добро познаване на Етичния кодекс, логика, съобразителност, точност, сръчност. Работи се върху качествата: толерантност, търпимост, доброжелателност, взаимопомощ, уважение.Върху изграждане на усета за принадлежност към училището. Атмосферата на училищното съревнование гради социалната идентичност на ученика, развиват се комуникативните способности. В провеждане на мероприятието взеха участие – В. Любчева, Ю. Александрова, Е. Нанева, Т. Боянова, Д. Петрова, М. Обрешкова, Д. Добрева.

ОУ“Христо Ботев“- Варна с награда за качествено изпълнение на европейски проект

На 7 декември 2016г., в София се проведе валоризационна конференция по програма Еразъм + за 2016 г., организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси. На нея бяха отличени проекти на организации и институции, които работят в сферата на образованието и младежта. ОУ”Христо Ботев” – Варна бе удостоено с плакет и сертификат за цялостно качествено изпълнение на проекта „ Ефикасна комуникация за по-добра бъдеща реализация”, на който е координатор. В него участват училища от 7 европейски държави като продължителността е 3 години. Целевите групи за работа са ученици, родители и учители с основна цел подобряване на връзките между тях чрез разнообразни инициативи, групови дейности и обучителни курсове. Едни от най-успешните мероприятия проведени досега са „Училище за родители”, „Училище по приятелство и толерантност”, ”Не на агресията”, спортно състезание „Мама, татко и аз”, благотворителни кулинарни Коледни и Великденски базари, квалификационни курсове по английски език и информационни технологии. Основната идея е да се обединят всички хора, участващи пряко в света на детето и заедно да изградят успешен модел на поведение и общуване, за да подпомогнат добрата му бъдеща реализация.