За вас родители и ученици

• Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование – Варна 2021 г. 


Презентации във връзка с дейности по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители-партньорство между училище и семейство“ :

• „Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот“ 
• „Готови ли сме за учебната година?“
• „Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот“
• „Новото предизвикателство на COVID-19 пред семейството и училището“
• „Моите права и правата на другите“ 
• „Модел „Групи за бърза комуникация:учители-ръководство; учители-родители; учители-ученици“
• Кариерно ориентиране,професия „Сладкар“
• Кариерно ориентиране,професия „Ветеринарен лекар“
• Кариерно ориентиране,професия „Граничен полицай“
• Кариерно ориентиране,професии „Агроном“ и „3D Дизайнер“