СИП „Палитра“

Целите  и задачите в СИП „ПАЛИТРА” предвиждат съчетаване на общообразователната подготовка с развитието на специфичните интереси и способности на учениците в областта на изобразителното изкуство. Подпомага се развитието на заложбите и дарбите, както и професионалното ориентиране на учениците. Постепенно и целенасочено те натрупват необходимия опит за точно наблюдение, коректно описание,анализ и оценка на художествените произведения. Активно участват в художественото оформление на училищната среда. Изобразителното изкуство в часовете по СИП „Палитра” спомага за оформяне на интелектуалния, емоционалния и обществен облик на ученика и участва в цялостното му развитие.

През учебната 2011/2012 г. бяха организирани Коледен и Великденски базар, изработиха картички, сувенири. Събраната сума от базарите дарихме за болно дете. Участвахме и в конкурси – „Моят морски свят“, „Пролет върху листа“ ( гр.Кюстендил), „Обичам природата“. Учебната година завърши с изложба посветена на 85 годишнината на нашето училище.