„Твоят час“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 Проект : BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1

http://tvoiatchas.mon.bg/

1. Проектът е финансиран от:

 • Европейския съюз;
 • Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.;
 • Министерство на образованието и науката;

2. Училището участва в проекта през учебната 2017/2018 година с:

Четири групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература:

 • „Български език” за 10 ученици от 1 клас с ръководител Берна-Виждан Мехмедова;
 • „Искам да съм успешен” за 4 ученици от 3 клас с ръководител Мария Недева;
 • „Обичам родния език” за 6 ученици от 2 клас с ръководител Ивалина Димитрова;
 • „Уча и играя” за 7 ученици от 2 клас с ръководител Живка Георгиева;

Дванадесет групи за занимания по интереси:

 • „Song and story telling in English” за 12 ученици от 3 клас с ръководител Юлия Александрова;
 • „Да празнуваме заедно” за 10 ученици от 4 клас с ръководител Ралица Василева;
 • „Да се храним разумно” за 10 ученици от 1 клас с ръководител Берна-Виждан Мехмедова;
 • „Декупаж” за 13 ученици от 4 клас с ръководител Мария Консулова;
 • „Декупажна техника” за 12 ученици от 4 клас с ръководител Мария Консулова;
 • „Дигитален свят” за 5 ученици от 6 и 7 клас с ръководител Евелина Събева;
 • „Компютърът и аз” за 12 ученици от 2 клас с ръководител Ангелина Денчева;
 • „Красива България” за 10 ученици от 4 клас с ръководител Емилия Евгениева;
 • „Магическа мъниста” за 9 ученици от 5 клас с ръководител Олеся Бишир-Станчева;
 • „Моите любими неща” за 13 ученици от 4 клас с ръководител Юлия Александрова;
 • „Обичам моята родина” за 13 ученици от 3 клас с ръководител Мария Недева;
 • „Опознай България” за 13 ученици от 3 клас с ръководител Върбинка Любчева;

3. Училището участва в проекта през учебната 2016/2017 година с:

Три групи за дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

 • „В крак с другите по математика” за 6 ученици от 2 клас с ръководител Мария Недева;
 • „В крак с другите” за 6 ученици от 2 клас с ръководител Мария Недева;
 • „Аз мога и знам” за 6 ученици от 2 клас с ръководител Върбинка Любчева ;

Девет групи за занимания по интереси:

 • „Визуално програмиране” за 11 ученици от 5 до 7 клас с ръководител Ангелина Денчева;
 • „Да учим английски е забавно” за 19 ученици от 3 клас с ръководител Юлия Александрова;
 • „Искам да знам” за 13 ученици от 3 клас с ръководител Донка Петкова;
 • „Красота и творчество” за 15 ученици от 5 клас с ръководител Марияна Обрешкова;
 • „Креативно писане на английски в 6 клас” за 14 ученици от 6 клас с ръководител Юлия Александрова;
 • „Опознай българия, за да я обикнеш” за 12 ученици от 3 клас с ръководител Емилия Евгениева;
 • „Приложно изкуство” за 15 ученици от 3 и 4 клас с ръководител Мария Консулова;
 • „Природоизследователи” за 10 ученици от 6 клас с ръководител Росица Недева;
 • „Клуб Приложна математика” за 24 ученици от 7 клас с ръководител Добринка Петрова;