Обществен съвет

Протокол 15 от 28.06.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 14 от 19.04.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 13 от 13.04.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 12 от 24.03.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 11 от 09.03.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 10 от 15.01.2021 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 9 от 27.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 8 от 12.11.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 7 от 15.10.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет 

Протокол 6 от 09.09.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 5 от 15.04.2020 г.  за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 4 от 05.03.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 3 от 27.01.2020 г.за проведено заседание на Обществения съвет

Протокол 2 от 27.01.2020 г. за проведено заседание на Обществения съвет

Заповед на Директора за определяне на състава на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Протокол 1 от 27.01.2020 г. за проведено събрание за ситуиране на нов Обществен съвет

∗∗∗

Заповед на Директора  за определяне на длъжностно лице за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за определяна на ред и начин за създаване, устройство и дейност на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

Заповед на Директора за утвърждаване на брой членове на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“

 


СЪОБЩЕНИЕ 

              На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

              На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
  2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
  3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


Pokana ОС