Прием I клас

Учебна 2021/2022 г.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища https://school.is-vn.bg/ на Община Варна

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна https://school.is-vn.bg/documents/2021/Grafik_2021.pdf

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2021/2022 година

∗∗∗
Учебна 2020/2021 г.

Списък на учениците от I а клас
Списък на учениците от I б клас
График на родителски срещи 

∗∗∗

I класиране – резултати
Свободни места след първо класиране -22
II класиране – резултати
Свободни места след второ класиране-3
III класиране – резултати
Свободни места след трето класиране-2

Електронна система за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2020/2021 г.
•Правила за прием в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2020/2021 година
• Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2020/2021 година ∗∗∗
Учебна 2019/2020 година

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!!!

Във връзка с дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна за учебната 2019/2020 година, обявяваме, че в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна няма свободни места за второ класиране.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА за прием в I клас https://school.is-vn.bg/
ПРАВИЛА за прием в I клас ИЗТЕГЛИ
ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година ИЗТЕГЛИ
ПРОЦЕДУРА за отлагане от задължително обучение в първи клас  ИЗТЕГЛИ

Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – прием в I клас тук