Прием I клас

Учебна 2021/2022 г.

Списък на учениците от I а клас
Списък на учениците от I б клас

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.
Свободни места след трето класиране – 11
→ Трето класиране – резултати
Свободни места след второ класиране – 12
Свободни места след първо класиране – 12
Списък на записаните ученици за първи клас – I класиране
Първо класиране – резултати
• заявление за прием в първи клас

При записване на класираното дете е необходимо да представите следните документи:

  • Копие на удостоверение за раждане на детето;
  • Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
  • Документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 5 от Системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна.

Работно време на комисията за записване на ученици в първи клас на първо класиране:

      11.06.2021 г.-от 09:00 ч. до 17:00 часа

      14.06.2021 г.-от 09:00 ч. до 17:00 часа

      15.06.2021 г.-от 09:00 ч. до 17:00 часа

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища https://school.is-vn.bg/ на Община Варна

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна https://school.is-vn.bg/documents/2021/Grafik_2021.pdf

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2021/2022 година

∗∗∗
Учебна 2020/2021 г.

Списък на учениците от I а клас
Списък на учениците от I б клас
График на родителски срещи 

∗∗∗

I класиране – резултати
Свободни места след първо класиране -22
II класиране – резултати
Свободни места след второ класиране-3
III класиране – резултати
Свободни места след трето класиране-2

Електронна система за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

График на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна за учебната 2020/2021 г.
•Правила за прием в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2020/2021 година
• Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас за учебната 2020/2021 година ∗∗∗
Учебна 2019/2020 година

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!!!

Във връзка с дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община Варна за учебната 2019/2020 година, обявяваме, че в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна няма свободни места за второ класиране.

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА за прием в I клас https://school.is-vn.bg/
ПРАВИЛА за прием в I клас ИЗТЕГЛИ
ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година ИЗТЕГЛИ
ПРОЦЕДУРА за отлагане от задължително обучение в първи клас  ИЗТЕГЛИ

Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – прием в I клас тук