Покана от 07.12.2018 г. за представяне на оферта за доставка на закуски

Покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за възлагане на вътрешна обществена поръчка с предмет: „Доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас от ОУ „Христо Ботев“ град Варна.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗТЕГЛИ
ОБРАЗЦИ ИЗТЕГЛИ
ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ИЗТЕГЛИ
ИНФОРМАЦИЯ-ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗТЕГЛИ
ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ИЗТЕГЛИ
ПРОТОКОЛ ИЗТЕГЛИ
РЕШЕНИЕ ИЗТЕГЛИ
ДОГОВОР ИЗТЕГЛИ