Покана от 12.12.2018 г. за представяне на оферта за охрана и пропускателен режим

Покана за представяне на оферта за участие във вътрешна процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана и пропускателен режим на сградата на Основно училище „Христо Ботев”, гр. Варна и прилежащата му територия.”

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗТЕГЛИ
ОБРАЗЦИ ИЗТЕГЛИ
ПРИМЕРЕН ДОГОВОР ИЗТЕГЛИ
ПРОТОКОЛ ИЗТЕГЛИ
РЕШЕНИЕ ИЗТЕГЛИ
ДОГОВОР ИЗТЕГЛИ