ПРОЕКТ „КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТОВО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ И УСПЕШНА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА ИЗТЕГЛИ

file-page1 file-page2file-page3