Училищни учебни планове

∗∗∗
2021/2022 учебна година

• Училищен учебен план 1 А
• Училищен учебен план 1 Б
• Училищен учебен план 2 А
• Училищен учебен план 2 Б
• Училищен учебен план 3 А
• Училищен учебен план 3 Б
• Училищен учебен план 3 В
• Училищен учебен план 4 А
• Училищен учебен план 4 Б
• Училищен учебен план 5 А
• Училищен учебен план 5 Б
• Училищен учебен план 5 В
• Училищен учебен план 6 А
• Училищен учебен план 6 Б
• Училищен учебен план 6 В
• Училищен учебен план 7 А
• Училищен учебен план 7 Б
• Училищен учебен план 7 В

∗∗∗
2020/2021 учебна година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебен план 1 А
• Учебен план 1 Б
• Индивидуален учебен план 1 Б
• Учебен план 2 А
• Учебен план 2 Б
• Учебен план 2 В
• Учебен план 3 А
• Учебен план 3 Б
• Учебен план 4 А
• Учебен план 4 Б
• Учебен план 4 В
• Учебен план 5 А
• Учебен план 5 Б
• Учебен план 5 В
• Учебен план 6 А
• Учебен план 6 Б
• Учебен план 6 В
• Учебен план 7 А
• Учебен план 7 Б
• Учебен план 7 В

∗∗∗

2019/2020  година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

учебен план 1a
учебен план 1б
учебен план 1в
учебен план 2a
учебен план 2б
учебен план 3а
учебен план 3б
учебен план 3в
учебен план 4a
учебен план 4б
учебен план 5а
учебен план 5б
учебен план 5в
учебен план 6а
учебен план 6б
учебен план 6в
учебен план 7а
учебен план 7б
учебен план 7в