ТЕКСТОВЕ САЙТ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

Учениците от IVа, Vа и Vв клас задължително да се явят в училище на 30.03.2018 г. в 9,45 ч. в сградата на  ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за участие в изследване на МОН за IV и V клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми  родители, организацията на учебния процес на 29.03.и 30.03.2018 г. ще протече по следният график, съгласно Заповед № РД-09-461/28.03.2018 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна:

I клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 9,00 ч.·  Продължителност на учебния час: 35 мин.
 • Занятията в ЦДО-I клас започват веднага след редовните учебни часове в НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 15,00 ч.

II клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: СУ „Любен Каравелов“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 8,20 ч.
 • Продължителност на учебния час: 35 мин.
 • Занятията в ЦДО-II клас започват веднага след редовните учебни часове в НЧ „Просвета 1927“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 15,00 ч.

III клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: Варненска морска гимназия „Св.Николай Чудотворец“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 13,30 ч.
 • Продължителност на учебния час: 40 мин.
 • Занятията в ЦДО-III клас започват в 10,30 ч. в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово и завършват в 12,30 ч.

Забележка: За II и III клас информация за номерата на стаите, в които ще се проведат учебните часове ще получите на място в посочените училища преди часовете. 

IV клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 9,00 ч.
 • Продължителност на учебния час: 20 мин.
 • Занятията в ЦДО-IV клас се отменят.

V-VII клас:

 • Място за провеждане на учебните часове: ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна, кв. Аспарухово
 • Начало на учебните занятия: 13,30 ч.
 • Продължителност на учебния час: 20 мин.
V-VII клас
1 час 13,30 – 13,50 ч.
2 час  13,55 – 14,15 ч.
3 час  14,20 – 14,40 ч.
Голямо междучасие

14,40 – 14,50 ч.

4 час  14,50 – 15,10 ч.
5 час  15,15 – 15,35 ч.
6 час  15,40 – 16,00 ч.
 • Всички ФУЧ и СИП започват в 13,00 ч.
 • Занятията в ЦДО-V клас се отменят.

Благодарим на всички родители на учениците от ОУ „Христо Ботев“-Варна за проявеното разбиране и търпение!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, 

На 14 юни 2018 г. от 18 часа в стая 14 ще се проведе обща родителска  среща с родителите на бъдещите първокласници във връзка с предстоящото лятно училище и други организационни въпроси.

СЪОБЩЕНИЕ

Учебните занятия за всички ученици от V до VII клас от 4 до 15 юни ще се провеждат, както следва:

V, VI, VII клас – I смяна;

ЦДО V клас – II смяна.

Честит ден на храбростта и празник на българската армия!

Поклон пред делото, саможертвата, силата, всеотдайността и самочувствието на всички знайни и незнайни воини, бранили Родината ни, териториалната цялост и националния ни суверенитет!

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!!

Уважаеми родители,
Моля осигурявайте питейна вода на децата си, поради продължаващите ремонтни дейности в район Аспарухово.
Разчитаме на Вашето съдействие.

Ръководството

Вторият учебен  срок  започва  на  7 февруари, като учениците от I, II, V, VI и VII клас и ЦДО III, IV клас са първа смяна. 

Учениците от III, IV клас  и ЦДО  I, II, V клас са втора смяна.

СЪОБЩЕНИЕ

Стартира регистрация за състезание „Математика без граници“

Всички ученици на ОУ „Христо Ботев“ от I до VII клас, желаещи да участват в зимния кръг на състезание „Математика без граници“ през януари 2018 г., ще могат да заявят това в срок от 05.01.2018 г. до 25.01.2018 г.

Насочваме вниманието към спазване на сроковете!

Подробна информация относно организацията може да бъде получена от класните ръководители.