Покана от 05.09.2019 г. за представяне на оферта за доставка на закуски