COVID -19

Информация за разкрити временни имунизационни пунктове на територията на Община Варна.

Заповед № РД-09-573/23.11.2020 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ Варна за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем)

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

→ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН СРЕДА

→ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА

→Правила за работа в условията на COVID-19

→ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ във връзка с разпространението на COVID-19 на територията на страната


• /Видео/ Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

• /Видео/ Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим?

• Какво предстaвлява COVID-19?

• Какво представлява епидемията с коронавирус?

• Как да предпазим себе си и околните?

• Как да намалим риска от коронавирусна инфекция?

• Как спазването на дистанция и хигиена на ръцете помагат да се опазим от респираторни вируси?

• Кога да използваме маска?

• Хигиена на ръцете с дезинфектант

• Хигиена на ръцете с вода и сапун

• Ефективно измиване на ръцете

• Спри разпространението на вирусите, които разболяват теб и другите!